COST DE L'ACTIVITAT


Si la teva família i tu decidiu que entris a formar part del club, el cost que tindreu és el següent:

- Cost anual carnet soci.

Per participar a les activitats del nostre club has de ser soci o bé fill de soci si ets menor d’edat.
Comporta quota anual de soci  que es paga el mes de gener de cada any. Als soci que s’incorporen durant l’any es cobren a principis del mes següent a

l’alta

- Matrícula. Un pagament unic per a les noves incorporacions.

- Quotes mensuals. Pagament de 9 quotes mensuals per el jugadors.

No hi ha càrrecs addicionals per roba, etc. La participació a campionats fora de Catalunya pot necessitar de càrrecs addicionals per transport i hotels

(En el cas de jugadors de mes de 18 anys hi han alguns càrrecs addicionals)