DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


Perquè puguem tramitar la teva alta a la secció necessitem la següent documentació.
- Full de sol·licitud d’alta de soci

- Full dades jugadors

- Certificat mèdic d'aptitud per a la pràctica esportiva. No cal que sigui en imprès oficial.

- Fotocopia DNI / Passaport / Targeta de Residència.

- Fotocopia Targeta Sanitària de la Seguretat Social (nascuts l'any 1995 i posteriors)

 
Pots enviar la documentació per mail a admin@beisbolbarcelona.com o entregar-los en má a l' Estadi.