Conèixer el Beisbol
Nocions del Beisbol
Coneix les Proteccions
Coneix el Guant
Coneix la Bola
Coneix l' Uniforme
Coneix el Bat
Com Batejar
Coneix la zona d' Strike
Com fildejar un Fly
Com fildejar una bola
El Camp de Beisbol
Sortides de les bases
Com lliscar
Com fer un corre corre
La regla de l'infield fly
Toc de sacrifici
Pop flies i preferencies en els flies
5 Maneres d' avançar
Com avançar en un fly
El pitcher com fer un balk