Ajudes Econòmiques per l' esport base
Districte Sants-Montjuïc

El Districte de Sants-Montjuïc ofereix ajudes econòmiques per als menors que practiquen esport base
Les sol·licituds es poden fer del 2 al 12 de juny a les Oficines d’Atenció Ciutadana de la ciutat.

El Districte de Sants-Montjuïc ofereix ajudes econòmiques a aquelles famílies amb pocs recursos perquè els fills menors d’edat puguin practicar l’esport base. L’objectiu d’aquest programa és, de fet, poder garantir en la mesura del possible, que cap menor quedi exclòs de la pràctica esportiva per motius econòmics.
Ja s’han convocat les bases del programa d’ajudes, i les famílies podran presentar les seves sol·licituds –que han d’estar segellades per l’entitat esportiva- entre els dies 2 al 12 de juny a les oficines d’atenció ciutadana de la ciutat.
El programa d’ajuts a l’esport base incrementa aquest any la partida destinada a subvencionar les famílies, respecte a la de l’any passat. Si en el curs 2013-2014 es van destinar 23.000 euros a subvencionar l’esport base de Sants-Montjuïc, aquest curs, 204-2015, els recursos que assigna el Districte són de 35.000 euros. S’atorgaran ajudes als sol·licitants que compleixin els requisits fins que s’esgoti la partida econòmica prevista.

Requisits
Poden accedir a aquestes subvencions les famílies empadronades a Sants-Montjuïc que tenen ingressos iguals o inferiors a 6.500 euros bruts a l’any per cada membre de la unitat familiar, i que tinguin fills menors que practiquin esport base en una activitat esportiva que es practiqui dins del mateix districte. S’ofereixen subvencions que poden cobrir fins al 50% del cost de l’activitat, fins a un màxim de 300 euros per ajut i un mínim de 50 euros.

El formulari de sol·licitud d’ajut econòmic a l’esport base estarà disponible a l’oficina d’atenció ciutadana del Districte de Sants-Montjuïc, que es troba situada al carrer de la Creu Coberta, 104, planta baixa, i a l’oficina d’atenció al ciutadà de la Marina, que es troba situada al Pg. de la Zona Franca, 185.
Consulteu les Bases publicades que s’han publicat al  BOP el 8 de maig de 2014.